25 Mart 2014 Salı

Delphi’de Winzip ile Kolay Yedekleme Programı

Uzun bir aradan sonra yeniden arkadaşların hatırlatması ile yazıyorum. Yazımın programlarını yedeklemeye üşenen Delphi Programcıları için faydalı olacağını düşünüyorum .:)  .Programın orjnalinde klasör isimlerini almak için rx kütüphanesinin directoryedit componentini kullanmıştım. Fakat rx kullanmayanlar olabilir diye programı standart Delphi componentleri ile yazdım.

Programın temeli winzipi parametreleri ile çağırıp işaretli dosyaları yedeklemeye dayanıyor. Aslında winrarın parametrelerini bilenler bunu winrara da uygulayabilir.

Kodlar aşağıdaki gibidir.


procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject);
var
PrgParamli:String;
ii:Integer;
begin
PrgParamli:='-a -p -r "'+ EditKayitKlasoru.Text + ComboBox1.Text+EditDate.Text+'.zip" ';
   for ii:=0 to GroupBox1.ControlCount -1
       do begin
        if (GroupBox1.Controls[ii] is TCheckBox) then
            begin
              if TCheckBox(GroupBox1.Controls[ii]).Checked then
                PrgParamli:=PrgParamli+'"'+EditYedeklenenKlasor.Text+'\'+TCheckBox(GroupBox1.Controls[ii]).Caption+'"';
            end;
      end;

ShellExecute(Handle,'open',PWideChar(EditWinZip.Text),PChar(PrgParamli), nil,SW_SHOW);
end;
ShellExecute(Handle,'open',PWideChar(EditWinZip.Text),PChar(PrgParamli), nil,SW_SHOW); Programı indirin.

Hiç yorum yok: